Krukker og kurve

Vi har altid et stort udvalg af udendørs krukker.
Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan

Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan
Kurve i rattan

Frostskader på krukker

Som regel skyldes frostskader på tilplantede krukker manglende dræn. Udendørs krukker skal være forsynet med hul i bunden og fyldt med min 25 % lecasten, husk et potteskår over hullet og hæv krukker fra jorden med krukkefødder elign., således at overskyende vand kan drænes væk.

Vinteropbevaring af krukker

Havens mange dejlige krukker og deres indhold vil vi gerne nyde igen til næste år. Hvilke krukker er frostsikre, hvor kan de opbevares og hvordan beskytter man de sarte planter?

Selve krukkens egenskaber.
Der findes utroligt mange forskellige krukker og der er også et væld af forskellige materialer, som krukkerne er udformet i. Helt generelt kan de opdeles i de materialer, som er naturens egne og i dem, som er syntetisk fremstillet. Der er gennem de sidste 10 år sket større og større udvikling indenfor krukker og ikke mindst deres vinterhårdførhed, så det kan være svært at sige noget helt generelt om evnen til at stå ude om vinteren. Regel nummer et er: Køb altid de krukker, som fra forhandlerens side er frostsikre. Skal man alligevel opstille nogle helt overordnede regler for frostsikre krukker, kan følgende skema anvendes.

Hvis mine krukker ikke er frostsikre, hvad gør jeg så?
Der er ingen problemer i at anvende krukker og beholdere, som ikke er frostsikre, blot skal man sørge for at de opbevares frostfrit, såfremt de skal overvintres med planter i. Det mest sikre er at tømme krukkerne og vende dem på hovedet, så der ikke kommer til at stå vand i bunden af dem og sætte dem under et halvtag, så de ikke bliver våde.

Når jeg kan flytte mine krukker.
Krukker, der kan flyttes fra terrassen og andre placeringer i haven, bør flyttes et sted hen, hvor vinternedbøren kan minimeres. I carporten, i drivhuset, i et udhus, under et tagudhæng eller i en fast bygning. Årsagen er at planterne i deres hvileperiode om vinteren ikke forbruger vand, så krukkerne bliver hurtigt alt for våde. Kombinationen af for meget vand og frost er uheldig både for planterne og for krukkerne, da det frosne vand udvider både krukken og plantens rødder.

Hvis mine krukker ikke kan flyttes?
Nogle plantekrukker eller beholdere er så store, at de ikke kan flyttes. Beholderen bør selvfølgelig være frostsikker, men ofte vil man gerne lige gøre et ekstra forsøg på at sikre beholder og plante mod vinteren.
Vinterskaderne opstår fordi jordklumpen er vandmættet og fryser til is, hvilket udvider vandet i jorden og planten. Cellerne i plantens rødder sprænges og jorden presses ud og op af krukken, hvilket kan resultere i skader. Kan man derfor hindre krukken i at blive vandmættet, er den del af vinterskaderne minimeret.
Pak de store ikke flytbare krukker ind i kraftig plastik eller boblefolie og sørg for at dække overfladen på potten, så vinterregnen ikke fylder jordklumpen op.

Vinterskader i form af udtørringsskader.
En anden form for vinterskade går udelukkende ud over planten. Det drejer sig om udtørring. Når temperaturen er meget lav, er luftfugtigheden tilsvarende lav. Har man samtidig en kraftig blæst vil der være risiko for udtørring af plantecellerne. Ønsker man derfor at beskytte sine krukkeplanter mod udtørrende kolde vinde, skal de pakkes ind i lægivende materiale. Her er det vigtigt ikke at pakke planterne ind i plastik, men vælg grangrene eller blade, hvor det stadig er muligt for planten at komme af med overskydende kondensvand.