Fugle i haven

I naturen benytter mange fugle sig af huller, som de kan yngle i. Det er typisk huller i gamle og måske syge træer. Mange skove drives meget intensivt, og de naturlige ynglesteder eksisterer ikke i samme omfang længere. Som haveejer kan du hjælpe. Lad de store træer stå - fjern ikke gamle stammer, men lad fuglene bygge reder her. Du kan også sætte redekasser op.

Fuglene er gode nyttedyr i haven. Der skal mange ferskenbladlus til at opfostre et helt kuld unger, og myggelarver, kålsommerfuglelarver og andre smådyr er god og nærende føde for fuglene gennem sommeren. De æder også mange frø. Frø fra ukrudtsplanterne, som vi af en eller anden årsag ikke lige har nået at fjerne. Fuglene er dermed medvirkende til at begrænse mængden af ukrudt i haven. Har du lyst til at lære fuglene lidt nærmere at kende, giver opsætning af redekasser rig mulighed for at få et indblik i, hvordan fuglene lever. Mejser og stære yngler nemt i haven. På naturgrunde og i sommerhusområder yngler broget fluesnapper, rødstjert og natuglen. I bynære områder kan man hænge kasser op til mursejlere, stære, spurve og tårnfalke.

Byg selv - eller køb!
Kasserne kan du sagtens bygge selv, men der findes et stort udvalg at gode og meget flotte redekasser. Udover selve størrelsen på kassen, er det størrelsen på indflyvningshullet, der afgør om der flytter fugle ind. Husk også at der skal være en rende eller revne i bunden, så der er et afløb. Husk også at kassen skal være nem at gøre rent.

Hvilke fugle i hvilke kasser
Dansk ornitologisk forening har opremset, hvilke fugle der ønsker hvilke kasser, og hvor højt oppe kasserne skal sættes. Her er et par eksempler:

Blåmejse, sortmejse, sumpmejse, topmejse og fyrremejse 30 cm høj, 22 cm fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant, flyvehullet skal være 2,8 cm i diameter og kassen skal placeres 1,5 m fra jorden.
Musvit, skovspurv, broget fluesnapper og rødstjert 30 cm høj, 22 cm fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant, flyvehullet skal være 3,2 cm i diameter og kassen skal placeres 1,5 m fra jorden.
Mursejler og gråspurv 15 cm høj, 6 cm fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant, flyvehullet skal være 3,2 x 6,5 cm stort og kassen skal placeres 4 m fra jorden.
Natugle 50 cm høj, 30 cm fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant, flyvehullet skal være 15 x 15 cm stort og kassen skal placeres 6 m fra jorden.

Redekasserne hænges op
Find ud af, hvor dine fugle færdes og placér dine kasser der. Har du et vandhul i haven, vil mange fugle trives der. Sæt dem op i træer, på bygninger og i lader. Forsøg at få indflyvningshullet til at vende mod nord eller øst - derved undgås direkte sol og at det regner ind i kassen.
Sæt aldrig kasserne op i træer med søm! Udover at træerne ikke bryder sig om det, risikere man at væske fra træet løber ned i kassen. Bind i stedet for kassen op med ståltråd, snor eller plastbetrukket ståltråd. Efterse opbindingen hvert år, når du alligevel renser kasserne fra tidligere familiers efterladenskaber.