Gødning af græsplænen

Grundgødskning

Skal man anlægge et større areal med græs, er det en god idé at udtage en jordbundsanalyse, som kan fortælle noget om jordens niveau af næring og jordens surhedsgrad. Ud fra analysen kan man få udarbejdet en gødningsplan for arealet.
Som udgangspunkt vil en grundgødskning på omkring 8 kg NPK pr. 100 kvadratmeter være tilstrækkelig.

Hvilken gødning
Når græsplænen gødes, er det oftest granulerede mineralske gødninger, som man bruger. På hylderne i dit havecenter kan du købe flere gødninger til græsplæner, men du kan også vælge en NPK gødning. NPK betyder Nitrogen (kvælstof), Phosfor (fosfor), Kalium. Efter betegnelsen NPK står ofte nogle værdier. 12-5-14 betyder at der er 12% Nitrogen, 5% Phosfor og 14% Kalium. Tallene angiver altså det procentvise indhold af gødningsproduktet. Foruden de 3 makrogødningsstoffer, indeholder NPK gødningerne også magnesium, mangan, svovl og andre mikronæringsstoffer. Et andet produkt hedder kalksalpeter. Det er et gødningsstof, hvor der kun er Nitrogen eller kvælstof i.

Mængde og tidspunkt
Nedenstående gødningsplan er vejledende og kan anvendes til græsplæner, som ved klipning får opsamlet det afklippede græs.

Undtagelser
Jo mere man gøder, jo mere vokser græsset. Har man græs på sommerhusgrunden, som ikke behøver at være grøn og tæt som en golfgreen, er det ikke nødvendigt at gøde græsset så kraftigt. Gød kun én gang og det skal være tidligt forår, når græsset for alvor skal i gang med væksten.
Har man en sund og tæt græsplæne, som ikke har problemer med mos og andet ukrudt, kan man også godt spare på gødningen og nøjes med at gøde tidlig forår og igen i august måned.
Klipper man græs uden at opsamle afklippet, vil det omsættes og give næring til rodsystemet efter nogle måneder. På den måde vil den næring, som høstes indgå i et naturligt kredsløb og der er ikke samme behov for at gøde.