Beskæring af roser

Hvorfor beskære sine roser?
Svaret kunne let være et ønske om at få mange gode oplevelser med sine roser. Roserne kan sagtens trives uden beskæring, men fordelene ved at beskære roser taler for at klippe i planterne. Ved beskæring bevarer man rosenbuskens form, så den passer til bedet eller krukken, som den vokser i. Antallet af sidegrene øges, hvilket giver flere blomstrende skud. Hos buskeroserne vil de kraftige gamle skud hindre nye rigtblomstrende skud i at udvikle sig, så her er det vigtigt at udtynde grenene.

Selve beskæringen.
Når man klipper i rosenbusken, efterlader man et sår. På disse sårflader er der risiko for angreb af svampesygdomme. Det er derfor vigtigt at lave så få og små sår, som muligt, når man beskærer. Hold saksen vandret på grenen og sørg for at have godt udsyn under selve beskæringen.

Hvornår skal man klippe sine roser? (tidspunktet kan meldes ud i ugebrevet)
Traditionelt siges, at man først må beskære sine roser, når forsytiaen blomstrer. Det er efter min mening ca. 2 - 3 uger for sent. Når forsytiaen blomstrer, står de fleste roser allerede med mange nye skud, og hvem nænner at klippe dem af?
Roser skal beskæres inden knopperne bryder om foråret.
Mange vil mene at roser godt kan beskæres hele vinteren, hvilket også kan være i orden, men da mange af vores haveroser er lidt følsomme for vinterens lave og udtørrende temperaturer, er det bedst at vente til det tidspunkt, hvor foråret ligger lige om hjørnet.

Roser er mangfoldige i farver, duft, bladformer, blomstringstid og -længde og ikke mindst i vækstform. Det er derfor ikke muligt at opstille forslag til beskæring af alle roser under ét.
Alligevel er der få regler, som gælder for alle roser, når vi snakker om beskæring.

Regel nr. 1
Man skal hele året og på alle roser, fjerne døde grene og skære helt tilbage til frisk ved. Det kan ikke altid lade sig gøre, da døde grene ofte går helt til basis af planten, men så er det vigtigt at gøre det så godt, som muligt.

Regel nr. 2
Ved afblomstring hen over sommeren kan man med fordel fjerne de visne blomsterstande. Derved fremmer man rosenplantens evne til at blomstre igen og opnår også at rosenplanterne ser godt ud hele tiden.

Opdeling i grupper.
Nedenstående skema deler roserne op i 8 grupper, hvor det vil være muligt at placere sin rose i. De forskellige grupper er derefter afkrydset ud for den form for beskæring, som kan anbefales.

Hård beskæring:
Det vil sige tilbageskæring af alle skud til 20 - 25 cm over jordoverfladen.

Moderat beskæring:
Enkelte grene fjernes for at give plads til nye blomsterige skud. Små og svage skud fjernes ligeledes. En tilbageskæring af de resterende grene til ca. halv længde bevarer buskens størrelse.

Let beskæring:
Døde og svage skud fjernes, men der reduceres ikke i grenenes længde.

Udtynding af grene:
De meget kraftigtvoksende roser bliver meget massive, hvis man ikke fjerner de gamle grene helt ved basis af planten. Som regel vil en reduktion på 1/3 af hele busken være en passende udtynding.